Over Bouwstroom Noord

Hi! Wij zijn Bouwstroom Noord: vijf woningcorporaties (Actium, Lefier, Wold & Waard, Woonconcept en Woonservice,) en twee bouwbedrijven ( Dura Vermeer en Trebbe). Onze unieke samenwerking bundelt woningbouwprojecten, kennis en kunde om sociale woningbouw betaalbaar te houden. 

Gelijkwaardig en kritisch ontdekken wij nieuwe samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij we ons committeren aan de woonopgave in Noord-Nederland. We standaardiseren projecten en werken voorspelbaar en efficiënt. We bouwen daarbij niet overal dezelfde woningen maar hanteren wél overal hetzelfde proces.

We evalueren continu wat er goed ging en vooral: wat er beter kan. Door te leren en verbeteren bouwen we steeds iets slimmer en besparen we kosten.

Onze samenwerking garandeert de woningcorporaties bouwzekerheid in een tijd waarin bouwmaterialen en vakmensen schaars zijn. Daarnaast biedt het de bouwbedrijven continuïteit om sneller en betaalbaar te kunnen bouwen.

Iedere bewoner uniek, iedere woning betaalbaar, comfortabel en duurzaam.

Dát is Bouwstroom Noord!

Het verhaal hoe Bouwstroom Noord is ontstaan

Bouwstroom Noord is ontstaan vanuit het geloof dat goede, betaalbare woningen bouwen, écht goed en betaalbaar wordt als de samenwerking wordt gezocht en kennis en ervaringen worden gedeeld. Vijf woningcorporaties uit Drenthe en Groningen sloegen de handen ineen om hun vraag naar nieuwbouwwoningen te bundelen. Vervolgens schreven ze een uitvraag voor marktpartijen uit. Na een intensief traject viel de keuze op twee ontwikkelende bouwers. En half jaar later ondertekenden alle partijen de samenwerkingsovereenkomst en nog een half jaar later startte de bouw van het eerste woningbouwproject. Inmiddels zijn er volop Bouwstroom Noord processen, procedures en woningen ontwikkeld en gerealiseerd. De eerste bewoners wonen inmiddels in hun nieuwe woning en er wordt volop doorgebouwd aan goede, gezonde en betaalbare woningen in het noorden van Nederland.

Onze partners