Een groene, autoluwe buurt in Steenwijk-West

60 woningen vanaf 29 juni in de verhuur

Vanaf donderdag 29 juni kunnen woningzoekenden reageren op de 60 nieuwe woningen die vanaf november gebouwd worden in Steenwijk-West. In de Jan Steenstraat, Admiraal de Ruyterstraat en Vondelstraat bouwt Trebbe 52 eengezinswoningen en acht levensloopbestendige woningen in opdracht van Woonconcept.

Ruimte voor natuur, wonen en ontmoeten

De Jan Steenstraat wordt omgevormd naar een groen, autoluw gebied. Aan weerskanten worden parkeerplekken gemaakt voor de bewoners. In het groen kan volop gespeeld worden, is ruimte voor ontmoeten en wordt een wadi gevormd. Een wadi is een verlaging in het groen waar het water zich na een regenbui verzamelt en langzaam in de bodem trekt.

Verschillende huizen voor een diverse buurt

“Ook in Steenwijk is steeds meer behoefte aan levensloopbestendige woningen”, zegt Ruben Messak, projectmanager bij Woonconcept. “Samen met de eengezinswoningen en de appartementen bedoeld voor jongeren, ontstaat er zo een diverse buurt.”  In november start de bouw van de 52 eengezinswoningen met twee verdiepingen en een kap. Deze woningen zijn heel geschikt voor gezinnen. De tussenwoningen hebben een lagere huurprijs dan de hoekwoningen. Ook komen er 8 levensloopbestendige woningen met één verdieping en een kap, bedoeld voor 55-plussers of mensen die om een andere reden afhankelijk zijn van zo’n indeling van de woning. De levensloopbestendige woningen zijn breder en hebben een slaapkamer en badkamer op de begane grond.

Later wordt nog een appartementengebouw toegevoegd in het hart van het plan, met 18 kleine appartementen met een lagere huurprijs, bedoeld voor jongeren. Mensen die eerst in een woning woonden die gesloopt is om ruimte te maken voor deze nieuwbouw, krijgen voorrang in de toewijzing van de woningen.

Alle woningen hebben een voortuin of een ‘Delftse stoep’, een klein verhard gedeelte waar bewoners een gezellig bankje of geveltuintje kunnen plaatsen. De woningen verschillen in uiterlijk, het ene blok heeft houtelementen, het andere verspringingen in het dak. Bij verschillende blokken worden nestkasten voor vleermuizen geplaatst. En er komen groene erfafscheidingen. Zo hopen we dat het niet alleen een fijne buurt wordt voor de nieuwe bewoners, maar ook voor vogels, vleermuizen en andere dieren. “Het is hier vanuit een fijne samenwerking gelukt om een mooie leefomgeving te ontwikkelen”, vertelt Wouter Huuskes, directeur bij Trebbe over het tweede project dat Trebbe samen met Woonconcept realiseert vanuit Bouwstroom Noord, “Aandacht voor de aarde, maatschappij en  mens komen samen in dit duurzame en inclusieve plan. We kunnen straks met recht zeggen dat we hier samen bouwen aan geluk. Op naar een voorspoedige bouwtijd en alle bewoners trots op hun thuis.”

Snelle bouw voor minder overlast

Bij de bouw van deze woningen wordt gebruik gemaakt van kant-en-klare gevelelementen die in een fabriek zijn gemaakt. Hierdoor is er minder overlast voor omwonenden en wordt de bouwtijd verkort. Er worden minder grondstoffen gebruikt, er is minder afval en het is duurzamer door CO2-reductie. Dit project wordt gebouwd binnen de samenwerking Bouwstroom Noord. Een unieke samenwerking van vijf woningcorporaties en bouwpartijen. Binnen de bouwstroom worden woningbouwprojecten, kennis en kunde gebundeld om passende sociale huurwoningen betaalbaar te houden én de nieuwbouwproductie te realiseren.

Laatste nieuws