Eerste 12 Bouwstroom Noord-woningen in Leek

Op 30 november 2021 vierden Wold & Waard en Dura Vermeer Bouw de start van de bouw van 12 sociale huurwoningen aan de Sleutelbloem in Leek. Het zijn de eerste woningen die vanuit Bouwstroom Noord gerealiseerd werden. De start werd gevierd met de onthulling van het bouwbord door Jan Leistra van Wold & Waard en Tine-Loes Hemmes van Dura Vermeer Bouw Hengelo. Ook wethouder van de gemeente Westerkwartier, Geertje Dijkstra-Jacobi, was aanwezig.

Samenwerken in Bouwstroom om sociale huurwoningen betaalbaar te houden

“Ik ben blij met 12 nieuwe woningen in Leek”, aldus Janneke Klijn, directeur-bestuurder van Wold & Waard. “We weten namelijk dat veel woningzoekenden graag in Leek willen wonen. En dankzij deze samenwerking in Bouwstroom Noord maken we tempo met de bouw van nog meer betaalbare nieuwe woningen.”
Wethouder Woningbouwprojecten Geertje Dijkstra-Jacobi: “Er ligt voor de komende jaren een grote opgave om in de woonbehoefte te voorzien en op het gebied van verduurzaming. Enkele belangrijke speerpunten, die hierin voor de gemeente ontzettend belangrijk zijn, zijn kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen.”

Start eerste project vanuit Bouwstroom Noord

Aan de Sleutelbloem komen 2 blokken van 6 Nul-Op-de-Meter woningen. De woningen krijgen 2 slaapkamers op de verdieping. De 2 blokken sociale huurwoningen vormen één geheel met nog vier 2-onder-1-kap woningen. Deze zijn bestemd voor kopers. Dura Vermeer bouwt het geheel.

Tine-Loes Hemmes, adjunct-directeur Klant & Markt bij Dura Vermeer Bouw Hengelo over de start van de bouwstroom: “Door kleine projecten te bundelen, realiseren we schaalvoordelen en ontstaat er een stroom. Heel concreet betekent dit dat de vloerenproducent kan blijven produceren, de schaftkeet hoeft niet terug naar de werkplaats en de inzet van mensen kan beter gepland worden. Tegelijkertijd leren we niet als individuele organisaties, maar als collectief. Wat we bij een project van corporatie X leren, passen we direct toe bij het daaropvolgende project van corporatie Z. Op deze manier leren we samen sneller en realiseren we een enorme ontwikkeling.”

Laatste nieuws