Woonservice en Trebbe bouwen in één stroom in Sleen, Veenoord, Odoorn en Klijndijk

‘Mini-bouwstroom maakt meerdere projecten haalbaar’

Medio maart startte ontwikkelende bouwer Trebbe in opdracht van woningcorporatie Woonservice, met de bouw van de Mini-bouwstroom; 36 woningen verspreid over vier woonplaatsen in Drenthe. Inmiddels is de fundering in Veenoord, Klijndijk, Odoorn en Sleen gereed. Dit betekent dat de volgende fase in de bouw aanvangt; de opbouw van de casco’s. Ook dit wordt in één stroom gerealiseerd. De opbouw van de casco’s is gestart in Veenoord. Zodra de casco’s in Veenoord gereed zijn volgen de casco’s in Klijndijk, om vervolgens in Odoorn de opbouw hiervan te starten, ‘de cascokaravaan’ eindigt in Sleen.

Vier deelprojecten; duurzaamheid en betaalbaarheid gaan hand in hand

Het project bestaat uit vier verschillende deelprojecten. In Veenoord worden tien seniorenwoningen gerealiseerd, naar een ontwerp van HJK architecten. In Sleen komen zeven seniorenwoningen en negen eengezinswoningen, in Klijndijk worden vier seniorenwoningen gebouwd en in Odoorn zes seniorenwoningen en. Deze drie deelprojecten zijn ontworpen door DAAD architecten. “Binnen alle vier de projecten staan duurzaamheid en betaalbaarheid centraal”, vertelt Niek van der Aa, senior projectmanager bij Trebbe. Vanzelfsprekend worden de woningen goed geïsoleerd. De woningen worden voorzien van een gebruiksvriendelijk installatiesysteem en er worden 8 pv-panelen op iedere woning geplaatst. “Zo beschikken de bewoners straks over hoog wooncomfort en een betaalbare energielast.”

Waarom een Mini-bouwstroom? Daarom een Mini-bouwstroom!

De samenwerking tussen Woonservice en Trebbe komt voort uit Bouwstroom Noord. “Dit is een unieke samenwerking tussen vijf woningcorporaties en twee ontwikkelende bouwers”, vertelt Niek. Bouwstroom Noord startte ruim twee jaar geleden met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. Inmiddels zijn er bijna vierhonderd woningen in aanbouw of gerealiseerd. “Woonservice en Trebbe realiseerden eerder al zes en acht woningen aan de Lindelaan en Lindehof in Westerbork.” Die samenwerking verliep erg prettig volgens Niek. “We hebben elkaar daar goed leren kennen en we hebben ook een aantal mooie lessen voor onze samenwerking opgehaald.” Het overnemen van de optiegesprekken met de huurders is een mooi voorbeeld van die samenwerking. Leon Vries, manager Vastgoed bij Woonservice, vertelt waarom de Mini-bouwstroom belangrijk is. “Door nu de volgende stap binnen de samenwerking te zetten en projecten te bundelen tot één project wordt schaalvoordeel volop benut.”

Schaalbaarheid leidt tot betaalbaarheid én vraagt om flexibiliteit

Het schaalvoordeel wordt behaald door onder meer een efficiëntere voorbereiding en efficiëntere inzet van bouwpartners. Daarnaast wordt voor alle deelprojecten één vast projectteam ingezet. “Dit zorg voor optimale afstemming en draagt bij aan een verbeterd lerend vermogen”, vertelt Berry Onderweegs, projectleider bij Trebbe.  Ook in de uitvoering levert het bundelen van een project voordelen op volgens Berry. “We behandelen deze deelprojecten als één project. Op papier is dat gemakkelijk samen te voegen, in de praktijk vraagt dat wel wat aanpassingsvermogen en creativiteit.” Zo is het de kunst om de planningen van de deelprojecten dusdanig op elkaar uit te lijnen, dat deze als één mooie stroom gerealiseerd kunnen worden. Dat betekent ook dat zodra de cascokaravaan loopt op alle vijf de bouwplaatsen werk in uitvoering is. Maar om de kosten in de hand te houden, zet Trebbe één uitvoerder in. “Om er toch voor te zorgen dat het werk op alle locaties goed door kan, hebben we op iedere bouwplaats een meewerkend voorman.” De meewerkend voorman fungeert als eerste aanspreekpunt op de bouw en is de schakel tussen de uitvoerder en desbetreffende bouwplaats. Voor Berry is dit het eerste project dat hij vanuit één stroom realiseert. “Ik vind dit een hele mooie manier om goede, duurzame woningen, ook in kleine volumes, rendabel voor de opdrachtgever, bewoner en de bouwer te realiseren.” Ook Woonservice is blij met de Mini-bouwstroom vertelt Leon. “Door op een creatieve manier projecten op te pakken, kunnen we kleine series betaalbaar bouwen in verschillende dorpen.”

Vanuit een aaneengesloten proces op naar het hoogste punt

De bouw van de Mini-bouwstroom startte met het aanbrengen van de fundering in Veenoord gevolgd door Klijndijk, Odoorn en Sleen. Nu is gestart met de opbouw van de casco’s, wordt er hard toegewerkt naar de volgende mijlpaal, het hoogste punt. Naar verwachting wordt deze medio mei bereikt. Dat is ook het moment dat de afbouwfase van de woningen start. Als alles volgens planning verloopt, wordt het laatste kwartaal van 2024 de laatste woning van de Mini-bouwstroom in Odoorn opgeleverd.


Laatste nieuws