Als een gezamenlijke inspanning om de nieuwbouw van sociale huurwoningen in Noord-Nederland te versnellen, hebben 12 gemeenten, gedeputeerde staten, vijf corporaties en twee bouwbedrijven deelgenomen aan de waardevolle Masterclass Bouwstroom Noord. Georganiseerd door Netwerk Conceptueel Bouwen en Bouwstroom Noord, bood de masterclass inzicht aan wethouders en bestuurders in de uitdagingen en woningbouwopgave van Bouwstroom Noord.

Grote urgentie en gezamenlijk commitment

Bothilde Buma, directeur-bestuurder bij woningcorporatie Woonservice, benadrukte het belang van de Bouwstroom en benadrukte de dringende noodzaak om gezamenlijk op te treden: “Bouwstroom Noord draait inmiddels op volle toeren en we willen de partijen graag in die energie mee laten gaan. De urgentie is groot en we willen het tempo hooghouden. En dat kan alleen als we dat gezamenlijk doen, blijkt ook uit deze middag.”

Koert Terhürne, directievoorzitter Dura Vermeer: “We bundelen woningbouwprojecten, kennis en kunde om sociale huurwoningen betaalbaar én beschikbaar te houden. Het is mooi om te zien dat de uitkomst van deze masterclass onderstreept waar het bij deze ambitie allemaal om draait: je kunt nooit genoeg samenwerken. Door onze krachten te bundelen met meerdere stakeholders, zoals bijvoorbeeld gemeenten, kunnen we onze impact aanzienlijk vergroten.”

Gemeenten essentiële schakel in woningopgave

Bouwstroom Noord is actief in de regio’s Drenthe, Groningen en Friesland en richt zich op de bouw van sociale huurwoningen. Naast de betrokken corporaties en bouwers zijn de gemeenten een essentiële schakel om dit proces steeds verder te optimaliseren. Tijdens de masterclass werden wethouders uit de regio bijgepraat over Bouwstroom Noord, kregen de partijen de gelegenheid om elkaar te leren kennen en werd er gediscussieerd over de uitdagingen van samenwerken in de keten.

De hele keten inzetten voor deze woningopgave

Tijdens een korte Hackathon werd onderzocht hoe de samenwerking tussen de partijen in de toekomst versterkt kon worden. Hieruit bleek dat het cruciaal is om de gemeenten te betrekken bij Bouwstroom Noord en de gehele keten in te zetten om de woningopgave haalbaar te maken. Bouwstroom Noord en de betrokken wethouders zullen in de komende periode hierop voortbouwen. 

Laatste nieuws